.property domain regisztráció

Milyen szabályok vonatkoznak a .property domain név megadására?

A .property domainek a Uniregistry fennhatósága alá tartoznak. Tulajdonosi megkötései nincsenek.<br><br>


Célszerű lehet a .property domain végződés mellé regisztrálni a .hu párját is.<br>

Felhasználható karakterek a .property domain nevekben:

  • Hossz: 1-63 karakter
  • ékezet nélküli kisbetűk [a-z]
  • ékezetes kisbetűk [à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý þ ÿ]
  • numerikus karakterek [0-9]
  • kötőjel [-]

.property domain átregisztráció / transfer

Ahhoz, hogy sikeres lehessen egy .property domain átregisztráció, szükséges a domain authentikációs kódja. Ezt a kódot az éppen aktuális domain regisztrátor tudja biztosítani. Az authentikációs kód emailben fog megérkezni, melyet kérünk, továbbíts számunkra, hogy a folyamatot elindíthassuk!<br><br>
Továbbá fontos, hogy a domain transfer lock ne legyen bekapcsolva és a megerősítő levél elfogadásra kerüljön a küldéstől számított 5 napon belül.