.media domain regisztráció

Milyen szabályok vonatkoznak a .media domain név megadására?

Tulajdonosi megkötései nincsenek.<br><br>


Célszerű lehet a .media domain végződés mellé regisztrálni a .hu párját is.<br>

 

Felhasználható karakterek a .media domain nevekben:<br>

  • Hossz: 2-63 karakter
  • betűk [a-z]
  • ékezetes betűk [à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý þ ÿ]
  • numerikus karakterek [0-9]
  • kötőjel [-]

.media domain átregisztráció / transfer

Ahhoz, hogy sikeres lehessen egy .media domain átregisztráció, szükséges, hogy 5 napon belül megerősítsék a transfert az adminisztratív és tulajdonos személyek. Ezt emailben tudják megtenni a transfer indítását követően. Amennyiben nem történik mindkét fél részéről megerősítés, a transfer nem fog megtörténni.