.life domain regisztráció

.life domain átregisztráció / transfer

Ahhoz, hogy sikeres lehessen egy .life domain átregisztráció, szükséges a domain authentikációs kódja. Ezt a kódot az éppen aktuális domain regisztrátor tudja biztosítani. Az authentikációs kód emailben fog megérkezni, melyet kérünk, továbbíts számunkra, hogy a folyamatot elindíthassuk!<br><br>
Továbbá fontos, hogy a domain transfer lock ne legyen bekapcsolva és a megerősítő levél elfogadásra kerüljön a küldéstől számított 5 napon belül.


Milyen szabályok vonatkoznak a .life domain név megadására?

A .life domainek a Donuts fennhatósága alá tartoznak. Tulajdonosi megkötései nincsenek.<br><br>


Célszerű lehet a .life domain végződés mellé regisztrálni a .hu párját is.<br>

 

Felhasználható karakterek a .life domain nevekben:<br>

  • Hossz: 1-63 karakter
  • ékezet nélküli kisbetűk [a-z]
  • ékezetes kisbetűk [à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý þ ÿ ]
  • numerikus karakterek [0-9]
  • kötőjel [-]