.erotika.hu domain regisztráció

Bárki regisztrálhat .erotika.hu domaint?

A .hu domain regisztráció feltételeit a mindenkori Domain regisztrációs Szabályzatban rögzítik.
<br>Idézet:<br>

"1.1.1    Közvetlenül a .hu közdomain alá történő delegálás domain-igénylője lehet<br>

a) az Európai Unió, az Európa Tanács, az EGT vagy az EFTA tagállamainak, továbbá Magyarországgal szomszédos határral rendelkező ország állampolgára, vagy ezen államok hatósága által kiállított személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy jogosítvánnyal rendelkező természetes személy, vagy<br>

b) magyarországi letelepedési engedéllyel rendelkező természetes személy vagy<br>

c) az Európai Unió, az Európa Tanács, az EGT vagy az EFTA tagállamainak, vagy Magyarországgal szomszédos határral rendelkező ország területén

 • i) jogszabály útján létrehozott,
 • ii) hatóság vagy bíróság által nyilvántartásba vett vagy bejegyzett vagy
 • iii) erre irányuló kérelmét az illetékes hatóságnál vagy bíróságnál előterjesztő, és működését jogszabály alapján a nyilvántartásba vétele vagy bejegyzése előtt jogszerűen megkezdő jogi személy,

d) továbbá a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál lajstromozott vagy a Magyarország területére is kiterjedő oltalommal rendelkező védjegy jogosultja.<br>

1.1.2    Közvetlenül második szintű közdomain alá történő delegálás domain-igénylője bármely hazai vagy külföldi személy lehet."


Milyen szabályok vonatkoznak a .erotika.hu domain név megadására?

Egy .erotika.hu domain név kettő részből áll. A .erotika.hu végződésből, illetve az azt megelőző tagból.<br>
Az előtag az alábbi formai követelmények szerint választható:<br>

 • A .erotika.hu domain regisztráció során a domain név hosszának 2 és 40 karakter között kell lennie.
 • Az optimális domain név hossza 5-10 karakter között mozog.
 • A .erotika.hu domain név elején és végén csak betű vagy szám karakter állhat.
 • A domain név előtagjában nem használhatunk egymás után kettő kötőjelet. [--]<br>

<br><br>Felhasználható karakterek a .hu domain nevekben:

 • ékezet nélküli kisbetűk [a-z]
 • magyar ékezetes kisbetűk [á, é, í, ó, ö, ő, ú, ü, ű]
 • numerikus karakterek [0-9]
 • kötőjel [-]