.dental domain regisztráció

Milyen szabályok vonatkoznak a .dental domain név megadására?

Tulajdonosi megkötései nincsenek.<br><br>


Célszerű lehet a .dental domain végződés mellé regisztrálni a .hu párját is.<br>

 

Felhasználható karakterek a .dental domain nevekben:<br>

  • Hossz: 2-63 karakter
  • kisbetűk [à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý þ ÿ]
  • numerikus karakterek [0-9]
  • kötőjel [-]

.dental domain átregisztráció / transfer

Ahhoz, hogy sikeres lehessen egy .dental domain átregisztráció, szükséges, hogy 5 napon belül megerősítsék a transfert az adminisztratív és tulajdonos személyek. Ezt emailben tudják megtenni a transfer indítását követően. Amennyiben nem történik mindkét fél részéről megerősítés, a transfer nem fog megtörténni.