Webhosting Domain regisztráció Weboldal design Weboldal fejlesztés
 
 

.eu domain tájékoztató

.eu domain regisztráció díja 1 évre: 4 800 Ft

Hogyan igényelhet .eu domain nevet?

Adja le on-line megrendelését itt, az oldalunkon! Mi vállaljuk, hogy rövid határidővel továbbítjuk igénylését!
Tovább a .eu domain megrendeléshez »
Tovább a webhosting megrendeléshez .eu domainnel »

Ha bármilyen további tájékoztatásra van szüksége, keressen minket!

A domain regisztráció menete

A .eu nyilvántartója, az EURid négy hónapos Sunrise időszakkal nyitja meg a regisztrációs rendszert. A Sunrise időszak azért jött létre, hogy megvédje a hivatali- és állami szerveket, illetve márka- és védjegytulajdonosokat attól, hogy illetéktelen személyek jegyezzék be domain neveiket. A Sunrise időszak alatt az igénylést dokumentumokkal kell alátámasztani, hogy valóban jogosult az igénylő az adott név bejegyzésére.
A Sunrise után tetszőlegesen bejegyezhető bármilyen szabad .eu domain név.

Az 'érkezési sorrend' elve

Mind a Sunrise, mind a szabad igénylés időszakában az igénylések benyújtási sorrendjében ítélik oda a domain neveket, ezért különösen fontos, hogy minél hamarabb jelezze igénylését! A még meg nem nyitott időszakokra vonatkozó igényléseket előregisztrációba vesszük és vállaljuk, hogy amint megnyílik az adott igénylés benyújtására a lehetőség, elektronikus úton, automatizáltan továbbítjuk azt a nyilvántartó felé, így biztosítva a legnagyobb esélyt a domain megszerzésére.
Igénylésével ne várakozzon, adja le minél előbb!

Előbb Sunrise időszakok, majd szabad igénylés

 • Sunrise I
  2005. dec. 7. 11:00 - 2006. febr. 7. 11:00
  Csak a következő előjoggal rendelkezők igényelhetnek .eu domain nevet:

  • védjegytulajdonosok
   igényelhető a bejegyzett ábrás vagy szóvédjegyen szereplő kifejezés

  • közfeladatot elláttó szervek
   igényelhető a szerv neve, földrajzi megjelölés, eredetjelölés

 • Sunrise II
  2006. febr. 7. 11:00 - 2006. ápr. 7. 11:00
  Csak a következő előjoggal rendelkezők igényelhetnek .eu domain nevet:

  • védjegytulajdonosok
   igényelhető a bejegyzett ábrás vagy szóvédjegyen szereplő kifejezés

  • közfeladatot elláttó szervek
   igényelhető a szerv neve, földrajzi megjelölés, eredetjelölés

  • cégek
   igényelhető a cégjegyzékszerinti név a szervezettípust is belefoglalva vagy elhagyva

  • védelem alatt álló irodalmi és művészeti alkotás megkülönböztető neve

 • Szabad igénylés
  2006. ápr. 7. 11:00 -
  Bárki regisztrálhat bármilyen .eu domain nevet!

Hogyan képezhető a domain név az előjog alapját képező kifejezés szövegéből?

Sunrise időszakban csak a fázisoknál (lásd feljebb) leírt valamely előjog alapján igényelhető domain név. Az előjog alapját képező kifejezés szövegéből (pl. védjegy szövege, cég rövidítetett elnevezése, stb.) a következő szabályok szerint képezhetó az igényelt domain név:

 • A domain név csak az angol abc betűit, számokat, és kötőjeleket tartalmazhat, legalább 2, legfeljebb 63 karakter hosszú.

 • Az előjog alapját képező kifejezés szövegében szereplő

  • szóköz elhagyható vagy helyettesíthető kötőjellel (-), pl. 'Kis kacsa', mint szóvédjegy -> kiskacsa.eu vagy kis-kacsa.eu.

  • nemzeti karaktereket (az angol abc-től eltérő, speciális elemeket tartalmazó betűk, pl. é, í, ű vagy ä, ñ, stb.) a speciális elemek nélküli karakterekkel kell helyettesíteni (pl. e, i, u, a, n, stb.) vagy általánosan elfogadott módon kell átírni (pl. ü -> ue), pl. 'Kőkerítés Bt.', mint rövidített cégnév -> kokerites.eu vagy koekerites.eu

  • írásjeleket (pl. ! & @ " ' # ( § { } * % + ?) el lehet hagyni, helyettesíteni lehet kötőjellel (-) vagy ha lehetséges, át is lehet írni

  • cégforma megjelölést (pl. Bt., Kft. Rt.) - csak cégnév típusú előjog esetén - el lehet hagyni, pl. 'Sapka Rt.' -> sapka.eu vagy sapkart.eu

 • Minden más tekintetben a domain névnek meg kell egyezni az előjog alapját képező kifejezés szövegével!

Hogyan lehet a Sunrise alatt domain neveket regisztráltatni?

Elsőként, az igénylő beadja igényét a domainre, ezt követően a nyilvántartó bekéri ellenőrzésre a előjogot alátámasztó okiratokat. Az igénylés nyilvántartóhoz továbbítását követően az igénylőnek 40 nap áll rendelkezésére, hogy a nyilvántartótól időközben kiküldött email alapján összeállítsa és beküldje az előjogot alátámasztó okiratokat.
Amennyiben a névre elsőként jelentkezett, és az okiratok megfelelően igazolják a jogosultságot, az igénylő számára a domain név bejegyzésre kerül.

Ellenőrzési díj Sunrise igénylés esetén

A nyilvántartó a Sunrise igénylés alátámasztására beküldött okiratok megvizsgálásárt díjat számít fel. A díj az előjog típusától függ:

 • közfeladatot ellátó szerv: 15 000 Ft

 • bejegyzett védjegy: 19 000 Ft

 • egyébként: 29 000 Ft

Milyen bizonyító okiratokat kell beküldeni Sunrise igényléshez?

A Sunrise időszak alatti un. prioritásos igénylés alátámasztásához - az igénylés típusától függően - a következő iratokra lesz szükség:

 • cégnév:

  • cégbíróság által kiállított cégkivonat másolata

  • aláírási címpéldány másolata

 • védjegy:

  • illetékes szabadalmi hivatal által kiállított védjegyokirat másolata, az aláírásra jogosult aláírásával hitelesíti, hogy az eredeitvel megegyezik

 • közfeladatot ellátó szerv neve (önkormányzat):

  • a Magyar Államkincstár által kibocsátott törzskönyvi lap másolata, az aláírásra jogosult aláírásával hitelesíti, hogy az eredeitvel megegyezik

  • az önkormányzat alapító okirat másolata, az aláírásra jogosult aláírásával hitelesíti, hogy az eredeitvel megegyezik

További információ, ill. az itt nem szereplő előjogokkal kapcsolatos tájékoztatás az EURid "Sunrise szabályok" c. dokumentumában található.

Figyelen! Csak akkor érvényes a prioritásos igénylés, ha az igénylés beadásának időpontjában a jogalap már biztosított! Pl. cégnév alapú igényléshez bejegyzett cég szükséges nem elegendő a cégbejegyzés kérését igazoló tanusítvány, ill. védjegy esetén is csak a lajstromozott védjegy alapú igénylést fogják megalapozottnak találni, a védjegyigény bejelentése nem elegendő.

Figyelen! A bizonyító okiratok beküldése csak egy alkalommal lehetséges, javítani, módosítani nem lehet, ezért az igénylés beadásakor - az EURid által - e-mail-ben küldött linkkel letöltött borítón megadottak szerint, körültekintően kell eljárni. A bizonyító okiratokat tartalmazó levélpostai küldemények naptári 40 nap alatt meg kell érkeznie az ugyancsak a letöltött borítón található címre, egyébként az igénylés érvénytelen.

Mi történik akkor, ha egy Sunrise igénylést nem jegyeznek be az első igénylő számára?

Ha az első jelentkező 40 napon belül nem nyújtja be az igazoló okiratokat, melyek szerint jogosult a névre, a nyilvántartó elutasítja az igénylést és megkezdi a második jelentkező igénylésének feldolgozását. A folyamat addig tart, míg egy igénylést érvényesnek, illetve megalapozottnak talál a nyilvántartó és bejegyzi az igényelt domain nevet.
A tényleges bejegyzést 40 napos türelmi idő előzi meg, ezalatt a domain 'karanténban' van, harmadik fél általi esetleges jogi kifogások ekkor tehetők a domain odaítélésével kapcsolatban.

Ha egy bizonyos névre jelentkezők közül senki nem tudja hitelt érdemlően igazolni jogosultságát, vagy vagy nem teljesíti a 40 napos okirat-kötelezettségét, a domain név szabaddá válik.

Ki végzi a jogosultság, és dokumentum ellenőrzést?

Közfeladatot ellátó szervek igénylései esetén az adott tagállamban felállított ún. Nemzeti Jóváhagyó Bizottság (Government Validation Point) ellenőrzi a jogosultságot igazoló okiratokat.
Más előjog alapú igénylés esetén (pl. védjegy, cégnév, stb.) a PriceWaterhouseCoopers erre specializálódott szakértői járnak el.

Hogyan lehet nyomon követni az igényeket a Sunrise időszak alatt?

Egy speciális Sunrise Whois áll rendelkezésre: http://www.whois.eu.
Egy adott domainre keresve az alábbi információk érhetők el:

 • kik és milyen sorrendben nyújtottak be igényt a domainre

 • az igénylők adatai

 • a határidők, ameddig be kell küldeni az igazoló dokumentumokat

 • a dátum, hogy mikor ért be a dokumentum

 • a domain igény státusza (függőben, elfogadva, elutasítva)

 • van-e folyamatban alternatív vitarendezési eljárás

Mi történik akkor, ha vita merül fel egy .eu domain-nel kapcsolatban?

Amennyiben vita merül fel, megindul az Alternatív Vita Rendezés (Alternative Dispute Resolution). A nyilvántartó a Cseh Döntőbíróságot kijelölte az eljárás lefolytatására. A CAC (a Cseh bíróság) kialakította a szabályokat és a .eu domain vitarendezési eljárást, mely megfelel az Európai Bizottság .eu szabályzatának, valamint a WIPO ajánlásának.

Pénzvisszatérítés a Sunrise időszak alatti sikertelen bejegyzés esetén.

A sikertelen Sunreise időszak alatti bejegyzés esetén az ellenőrzési és regisztrációs díjat az adminisztrációs díjak (6.000 Ft, 1.800 Ft) levonása után visszafizetjük az igénylőnek.
Ha a sikertelenség oka a benyújtott, de nem elfogadott előjogot bizonyító okiratok miatt, vagy hibás adatszolgáltatás miatt történt, akkor a regisztrációs díjat az adminisztrációs díj (1.800 Ft) levonása után visszafizetjük az igénylőnek.

Pénzvisszatérítés a meghiúsult előregisztrációs igénylés esetén.

A sikertelen előregisztrációs igénylés esetén a regisztrációs díjat az adminisztrációs díj (1.800 Ft) levonása után visszafizetjük az igénylőnek.

Tovább a .eu domain megrendeléshez »
Tovább a webhosting megrendeléshez .eu domainnel »

 

Gyakran Ismételt Kérdések

Mi az a domain név?

A domain név egy egyedi azonosító az Interneten. Másnéven Internet vagy webcím. Ennek segítségével találhatunk meg egy honlapot, vagy ebből képezhetünk email címeket is. Formátuma: sajatdomain.eu

Mi az a .eu domain? Miben más mint a .hu?

A .eu domain név az Európai Unió saját domain tartománya, úgy mint a .hu a Magyar domain név tartomány. Aki .eu domain névvel rendelkezik, egyúttal kaput nyit az egész Uniós piacra, elérhetővé válik 450 000 000 EU polgár számára!

Kinek lehet .eu domain neve?

.eu domain nevet kizárólag az EU polgárai, szervezeti illetve cégei, és hivatalos állami szervei igényelhetnek.

Miért jó önnek is, ha .eu domain nevet regisztrál?

Önnek, cégének is érdemes .eu domain nevet regisztrálni, mert:

 • a korai időszakban a domainek nagy része még szabad, ez páratlan lehetőség neve, tevékenysége, cége vagy bármely kiszemelt domain név megszerzésére

 • mert kiváló lehetőség az Európai Uniós piacon való megjelenésre, 450.000.000 polgár elérésére

 • mert befektetésnek is kiváló , egy jólhangzó .eu doman hamarosan hatalmas értéket fog képviselni

Tovább a .eu domain megrendeléshez »
Tovább a webhosting megrendeléshez .eu domainnel »

 

 

A feltüntetett díjak nem tartalmazzák az ÁFA összegét.

Rev. 1.01, 2007.04.04.

 

Céginformáció, elérhetőség, szerveradatok